Bổ sung ngay 7 tiện ích này để nâng tầm Google Sheets

Google Sheets là công cụ tuyệt vời và mạnh mẽ nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn nếu có sự hỗ trợ của những tiện ích. Với những tiện ích dưới đây, trải nghiệm sử dụng Google Sheets của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

copyDown

Các câu trả lời công thức chỉ là văn bản và sốthuần túy theo mặc định. Để tính toán các giá trị, định dạng lại văn bản hoặc sử dụng bất kỳ hàm nào khác, bạn sẽ cần thêm chúng vào sau. Hoặc bạn có thể sử dụng copyDown để tự động sao chép công thức sang các hàng mới.

Chỉ cần thêm các công thức vào một hàng trên cùng trong trang tính bảng tính nơi kết quả biểu mẫu của bạn được thêm vào hàng 2 theo mặc định và bật copyDown. Sau đó, khi kết quả được thêm vào bảng tính của bạn, nó sẽ sao chép các công thức đó xuống từng hàng mới, tự động tính toán các giá trị, đánh giá kết quả và hơn thế nữa.

Import.io

Đã tìm thấy dữ liệu trên trang web mà bạn muốn nhập vào bảng tính, có thể là danh sách giá cả hoặc bất kỳ thứ gì khác ở dạng bảng hoặc danh sách? Import.io có thể biến điều đó thành một bảng tính.

Chỉ cần nhập một liên kết đến trang web và Import.io sẽ biến nó thành dạng bảng. Bạn có thể chỉnh sửa các cột để lấy bất kỳ dữ liệu nào bạn muốn, sau đó xuất dữ liệu đó sang Google Forms hoặc tải xuống dưới dạng bảng tính.

Awesome Table

Việc sắp xếp và lọc dữ liệu trong bảng tính rất dễ dàng, đặc biệt là với bảng tổng hợp, nhưng việc làm cho bảng tính dễ nhìn thì không dễ dàng. Awesome Table cung cấp cho bạn giao diện tùy chỉnh để duyệt dữ liệu bảng tính của bạn trong hình ảnh hóa bảng, bản đồ, thẻ và biểu đồ gantt.

Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem, chọn số lượng hàng và cột, cũng như đặt các tùy chọn chế độ xem khác. Sau đó, bạn có thể chia sẻ thiết kếcủa mình hoặc sử dụng nó để sắp xếp và lọc dữ liệu. Awsome Table giống như một ứng dụng tùy chỉnh chỉ để xem dữ liệu bảng tính.

Mapping Sheets

Đây là một tiện ích để tạo các bản đồ Google Maps tùy chỉnh hiển thị các vị trí chung bên cạnh các địa chỉ cụ thể. Chỉ cần nhập tên vị trí và địa chỉ của khu vực hoặc khu vực chung của họ, có thể là tên thành phố hoặc quốc gia. Thêm danh mục hoặc dữ liệu bộ lọc khác, nếu bạn muốn.

BigML

BigML đưa công nghệ học máy vào bảng tính của bạn, cho phép bạn lấp đầy khoảng trống trong dữ liệu của mình bằng văn bản được dự đoán từ bộ dữ liệu rộng hơn. Trước tiên, bạn sẽ thêm các mô hình dữ liệu của mình vào BigML, sau đó cài đặt tiện ích bổ sung cho Google Trang tính và kết nối nó với khóa API. Sau đó, chạy dự đoán trên dữ liệu bảng tính dựa trên mô hình đó và nó có thể dự đoán các giá trị bị thiếu cùng với giá trị tin cậy.

AppSheet

AppSheet giúp việc tạo ứng dụng di động mới đơn giản như thêm dữ liệu vào bảng tính. Chỉ cần liệt kê tất cả dữ liệu của bạn — địa chỉ liên hệ, sản phẩm, khoảng không quảng cáo, thuộc tính hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn cần theo dõi trong ứng dụng — vào một bảng tính và kết nối nó với AppSheet.

Ở đó, bạn có thể tùy chỉnh các cột được hiển thị, lấy hình ảnh từ Dropbox và các ứng dụng lưu trữ tệp khác, lập biểu đồ vị trí trên bản đồ và chỉnh sửa thiết kế của nó để phù hợp với thương hiệu của bạn. Bạn thậm chí có thể thêm biểu mẫu để thu thập văn bản, hình ảnh và chữ ký khi đang di chuyển cho một công cụ thu thập dữ liệu di động đầy đủ được xây dựng xung quanh bảng tính.

Gmail Scheduler

Viết email của bạn trong Gmail, hoàn chỉnh với người nhận và bất kỳ định dạng hoặc tệp đính kèm nào bạn muốn và lưu chúng dưới dạng bản nháp. Sau đó, mở bảng tính Google Sheets và mở tiện ích bổ sung Gmail Scheduler. Chọn email nháp từ menu thả xuống, chọn thời gian gửi email và nhấp vào Schedule . Sau đó, nó sẽ ghi lại thời gian và các chi tiết khác về các tin nhắn đã lên lịch vào bảng tính để bạn có thể theo dõi email của mình.