Chuyển tiền trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học: Có xác thực được bằng vân tay?

Từ ngày 1/7, giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần, hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng/ngày, bắt buộc phải xác thực khuôn mặt…

Cũng theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN, dữ liệu sinh trắc học mà các ngân hàng thu thập được buộc phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân (CCCD) do chính cơ quan công an công an cấp; hoặc xác thực bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do hệ thống định danh điện tử tạo lập; hoặc khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu của tổ chức cung ứng dịch vụ đã được kiểm tra, đối chiếu với căn cước công dân gắn chip, VneID.

Hiện các ngân hàng đang tăng tốc triển khai tính năng xác thực sinh trắc học với dữ liệu là khuôn mặt. Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, mọi giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng/lần, hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng/ngày, bắt buộc phải xác thực khuôn mặt… Dữ liệu khuôn mặt này được yêu cầu phải khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân.

Liên quan đến việc thu thập dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt, nhiều người đặt ra lo ngại rằng, trường hợp khuôn mặt có sự thay đổi một số đặc điểm nhận dạng, không trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học trên căn cước công dân gắn chip, việc chuyển tiền sẽ bị gián đoạn hoàn toàn khi thực hiện trên app ngân hàng. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng, công nghệ deep fake ngày càng phát triển, việc thu thập dữ liệu khuôn mặt có tạo ra rủi ro khi thực hiện chuyển tiền.

Trong chương trình “Dòng chảy tài chính” ngày 15/6 của Đài phát thanh và truyền hình Việt Nam (VTV), ông Vũ Mạnh Hưng, Giám đốc phát triển sản phẩm Ngân hàng số VPBank cho biết, hiện tại, các ngân hàng thu thập dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt để đối sánh với dữ liệu trong cơ sở lưu trữ thông tin quốc gia.