Giới sáng tạo nội dung phẫn nộ vì Adobe thay đổi điều khoản sử dụng

Đặc biệt, người dùng lo ngại rằng Adobe có thể sử dụng ngôn từ của các điều khoản cập nhật để biện minh cho việc sử dụng tiềm năng các dự án và tài liệu của người dùng để nuôi dưỡng việc đào tạo AI của công ty này.

Adobe đã gây ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung khi cập nhật điều khoản sử dụng của mình. Bản cập nhật bắt buộc này cho Creative Cloud yêu cầu người dùng đồng ý để công ty có quyền truy cập tự do vào các dự án của họ, sử dụng chúng theo bất kỳ cách nào họ muốn. Điều này được coi là không thể chấp nhận được bởi nhiều người trong ngành, đặc biệt là vì các điều khoản mới này cho phép Adobe không chỉ truy cập vào nội dung của người dùng mà còn sử dụng và phân phối nội dung đó một cách tự do, điều này đã khiến nhiều người lo ngại về sự vi phạm quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.