Google Maps đang âm thầm loại bỏ một tính năng quen thuộc đã có từ 2018

Mới đây, Google Maps tiếp tục bị phát hiện đang âm thầm loại bỏ một tính năng khá quen thuộc với người dùng đã có từ năm 2018.