Loa TingTing – Xu hướng thanh toán QR code của giới trẻ hiện nay

Thanh toán QR code đang bùng nổ trong cộng đồng. Đón sóng xu hướng này, 9Pay ra mắt sản phẩm Loa TingTing, phù hợp với nhu cầu thanh toán của đa số người dùng, đặc biệt là giới trẻ hiện nay.