Mã hóa đầu cuối là gì? Mã hóa đầu cuối hoạt động như thế nào?

Mã hóa đầu cuối là gì, để làm gì, có tác dụng gì và cách nâng cấp mã hóa đầu cuối trên Zalo là gì được nhiều người quan tâm. Do đó, chúng mình đã tìm hiểu và chia sẻ các thông tin về mã hóa đầu cuối trong bài viết dưới đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức bảo mật thông tin khi truyền dữ liệu qua Internet.

Mã hóa đầu cuối là gì?

Mã hóa đầu cuối là một thuật ngữ thường được dùng trong công nghệ bảo mật, vậy, mã hóa đầu cuối là gì, có tác dụng gì?

Mã hóa đầu cuối (End-to-End Encryption – E2EE) là phương thức chuyển đổi thông tin từ

dạng chữ cái, số,… sang dạng mã. Đây là một phương pháp bảo mật dữ liệu khi thông tin được mã hóa trên cả thiết bị gửi và thiết bị nhận. Điều này có nghĩa là chỉ người gửi và người nhận dự kiến mới có thể đọc được nội dung của thông tin ngay cả khi dữ liệu được truyền qua dịch vụ trung gian hoặc các máy chủ khác. Tất cả các bên thứ ba bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể giải mã và đọc hiểu được dữ liệu này.

Việc thực hiện mã đầu cuối sẽ được ứng dụng trong các trường hợp như:

  • Trước khi thông tin dữ liệu bắt đầu được lưu trữ hoặc truyền đi một địa điểm nào đó
  • Khi các thông tin dữ liệu rời khỏi thiết bị người dùng hoặc các thiết bị đầu cuối