Màn hình máy tính bị phóng to – Nguyên nhân và cách khắc phục đơn giản

Màn hình máy tính phóng to bất thường là vấn đề tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả công việc của bạn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ nguyên nhân và cách khắc phục của vấn đề này. Hãy cùng xem nhé!