Đừng lãng phí thời gian khi tạo công thức Excel, thay vào đó hãy sử dụng ChatGPT

Tại sao phải bận tâm với những công thức tẻ nhạt khi ChatGPT có thể giúp bạn những công việc gây tiền đình?