Tại sao Tính năng Phát hiện cuộc gọi lừa đảo AI của Google lại là yếu tố thay đổi cuộc chơi

Tính năng AI này có vẻ khá hữu ích