Danh mục

Màn hình cong
Màn hình Game
Màn hình thường

Thương hiệu

Skyworth

Kích thước

Màn hình 21.5
Màn hình 23.8
Màn hình 27
Màn hình 29
Màn hình 31.5
Màn hình 43.8
Màn hình 49 inch

Cân nặng

11.5Kg
3.3Kg
3.98Kg
4.6kg
4kg -5kg
5.5Kg
6.1Kg
6kg - 8kg