Google Chrome hiện nhanh hơn nhờ xử lý cookie tốt hơn

Google liên tục nghiên cứu các cách để tăng tốc trình duyệt Chrome của mình và hầu hết những cải tiến đó đều được áp dụng cho các trình duyệt Chrome khác như Vidaldi và Microsoft Edge. Sự tăng cường hiệu suất mới nhất đến từ một nơi không ngờ tới: tải cookie của trình duyệt.

Google giải thích trong một bài đăng trên blog mới rằng họ đã giới thiệu “Phiên bản chia sẻ bộ nhớ” trong Chrome (lõi nguồn mở cho Chrome, Edge và các trình duyệt web khác), nhằm giải quyết các vấn đề về hiệu suất với các trang sử dụng cookie trình duyệt. Thử nghiệm của công ty cho thấy rằng một số trang web sử dụng mã không hiệu quả, yêu cầu lặp đi lặp lại cùng một cookie và các tài nguyên khác và vì mỗi bước kiểm tra đó phải chờ phản hồi từ bộ nhớ của trình duyệt nên một số trang chạy chậm hơn đáng lẽ phải có.

Google cho biết 87% quyền truy cập cookie trong kết quả thử nghiệm của họ là dư thừa và công ty thậm chí còn tìm thấy các ví dụ về cookie được yêu cầu hàng trăm lần mỗi giây. Tuy nhiên, không có cách nào dễ dàng để giải quyết vấn đề mà không làm hỏng các trang web hiện có. Giải pháp của Google là tạo ra một kiến ​​trúc mới để đọc và ghi cookie, được gọi là Phiên bản bộ nhớ dùng chung, giúp giảm yêu cầu dữ liệu cookie giữa các thành phần khác nhau của trình duyệt.

Kết quả là các trang web chậm nhất, đặc biệt là các trang có biểu mẫu và các thành phần khác sử dụng cookie để lưu trữ, hiện nhanh hơn tới 5% trên tất cả các nền tảng. Đó không phải là một thay đổi mạnh mẽ nhưng kết hợp với tất cả các cải tiến hiệu suất khác được triển khai trong dự án Chrome, nó giúp Chrome và các trình duyệt khác phản hồi nhanh hơn

Google cho biết trong một bài đăng trên blog: “Khi hàng tỷ người truy cập web để hoàn thành công việc mỗi ngày, trình duyệt trở nên có trách nhiệm hơn trong việc lưu trữ vô số ứng dụng cùng một lúc, nên việc tranh chấp tài nguyên trở thành một thách thức. Trình duyệt Chrome đa tiến trình cạnh tranh với nhiều tài nguyên: CPU và bộ nhớ tất nhiên, nhưng cũng có hàng đợi công việc riêng giữa các dịch vụ nội bộ của nó (trong bài viết này là dịch vụ mạng). Đây là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào việc xác định và khắc phục các tương tác chậm từ dữ liệu thực tế của người dùng Chrome, vốn là nguồn có căn cứ khi nói đến trải nghiệm người dùng thực tế.