Microsoft: Tỷ lệ dùng AI làm việc ở Việt Nam cao hơn thế giới

Khảo sát của Microsoft cho thấy 88% lao động tri thức ở Việt Nam có sử dụng AI tạo sinh, cao hơn mức 75% của thế giới.

Theo báo cáo “Đưa AI vào công việc” được Microsoft công bố tại Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, trí tuệ nhân tạo, nhất là AI tạo sinh (Generative AI) đang được nhiều người lao động cũng như lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm sử dụng.Microsoft: Tỷ lệ dùng AI làm việc ở Việt Nam cao hơn thế giới

Khảo sát 31.000 người lao động từ 31 quốc gia, trong đó có Việt Nam, cho thấy tỷ lệ sử dụng Generative AI tại nơi làm việc tăng gần gấp đôi trong sáu tháng qua. Những công cụ phổ biến là ChatGPT, Copilot, GitHub Copilot.

Trung bình cứ 4 người được khảo sát có 3 người đang sử dụng AI, tương đương 75%. Riêng Việt Nam, số liệu của Microsoft cho thấy 88% số người được khảo sát nói có sử dụng AI tại nơi làm việc, cao hơn mức của thế giới. Trong số này, hầu hết người dùng Việt cho biết AI là cách để họ bắt đầu và kết thúc ngày làm việc.

“Nhiều nhân viên đang vật lộn để theo kịp tốc độ và khối lượng công việc nói AI giúp họ tiết kiệm thời gian, tăng cường khả năng sáng tạo và cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ chính”, báo cáo nêu.

“Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa cơ chế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và lãnh đạo, không chỉ thử nghiệm mà nên tận dụng AI như một trong các phương tiện chính để đạt được mục đích kinh doanh và tối ưu hóa hiệu quả của tổ chức”