Tính năng AI độc quyền cho PC Copilot Plus của Windows 11 bị “bẻ khóa”, chạy mượt mà trên các thiết bị cũ